1. OBJECTIU I EIXOS TEMÀTICS DEL CONGRÉS

El congrés commemora la primera circumnavegació del planeta i reivindica les virtuts que hi van contribuir. Per això es proposen els eixos següents, al voltant dels quals es poden relacionar les ponències presentades:

 • Eix 1: Resiliència, creativitat i compromís
 • Eix 2: Cooperació i germandat entre els pobles
 • Eix 3: Ciència i tecnologia al servei de la humanitat
 • Eix 4: Llegat cultural i espiritual de la primera globalització
 1. DISCIPLINES CONVIDADES A PARTICIPAR-HI DES D’ALGUN DELS EIXOS
 • a) ANTROPOLOGIA
 • b) ARQUITECTURA I URBANISME
 • c) ARTS
 • d) BIOLOGIA I CIÈNCIES DEL MAR
 • e) DRET, POLÍTICA I RELACIONS INTERNACIONALS
 • f) ECONOMIA
 • g) EDUCACIÓ I ESPORT
 • h) FILOSOFIA
 • i) ESPIRITUALITAT
 • j) GASTRONOMIA
 • k) GEOGRAFIA
 • l) HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA
 • m) ENGINYERIA
 • n) LINGÜÍSTICA I LITERATURA
 • o) MEDICINA, FARMÀCIA I CIÈNCIES DE LA SALUT
 • p) PERIODISME
 • q) PSICOLOGIA
 • r) SOCIOLOGIA I DEMOGRAFIA
 1. MODALITATS DE PARTICIPACIÓ
 2. a) Presencial
 • Amb ponència: 150 €
 • Sense ponència: 100 €
 1. b) Online
 • Amb ponència: 125 €
 • Sense ponència: 75 €
 1. LLENGÜES DE PARTICIPACIÓ
 • ESPANYOL
 • ANGLÈS
 • FRANCÈS
 • CATALÀ
 • PORTUGUÈS
 1. NORMATIVA PER A LA PRESENTACIÓ DE PONÈNCIES I DATES
 2. a) ENVIAMENT DE PROPOSTES DE PARTICIPACIÓ

Per participar-hi amb ponència, cal que, abans de l’15 de juliol de 2021, s’enviï al correu 500pacifico@uao.es:

– El títol de la ponència, juntament amb un resum de, com a màxim, 100 paraules (en format Word, lletra Times New Roman, mida 12 pt. i interlineat senzill). Cal indicar, juntament amb el títol i el resum, l’eix del congrés i la disciplina a què s’adscriu d’entre les que s’han exposat en aquestes bases.

– Currículum breu (de 100 paraules com a màxim) que inclogui la institució, el càrrec i informació bàsica de contacte del o la ponent (telèfon i correu electrònic).

 1. b) COMUNICACIÓ DE RESOLUCIÓ DEL COMITÈ CIENTÍFIC

Després de la data de tancament de recepció de resums la secretaria del congrés comunicarà a les persones que hi hagin enviat una proposta si el Comitè Científic l’ha acceptada o rebutjada.

Si s’accepta la comunicació, es facilita, amb caràcter no prescriptiu, una plantilla corporativa del congrés perquè els ponents puguin exposar-hi els continguts (apartat web de Participa-hi/Bases).

En el cas de les exposicions online, cal que s’enviï amb antelació al congrés una gravació de la intervenció amb una durada màxima de 15 minuts (temps estimat per a totes les ponències).

 1. c) PUBLICACIÓ POSTCONGRÉS

Després de celebrar el congrés, a tots els participants acceptats i validats pel Comitè Científic se’ls oferiran les bases de redacció de l’article complet a través de la pàgina web oficial del congrés per tal que es pugui incloure en un llibre editat en una editorial de prestigi acadèmic.

 1. INSCRIPCIÓ

Per participar-hi, amb ponència o sense, és obligatori acceptar aquestes bases i inscriure-s’hi segons la modalitat escollida a través del formulari disponible al web oficial del congrés:

https://500pacifico.uaoceu.es

El procés d’INSCRIPCIÓ POT FORMALITZAR-SE AQUÍ

 1. AGRAÏMENT

Aquest Comitè Organitzador del congrés anima a participar a totes les persones que puguin fer-hi la seva aportació i i els agraeix profundament la seva col·laboració.

Descarrega les bases de participació en format PDF

Descarrega la plantilla model per a la ponència (no obligatòria)