Divendres 3 de setembre

12:00 Inauguració oficial

12:30 Primera conferència plenària

13:30 Dinar

15:00 Segona conferència plenària

17:00 Descans

17:30 1er taller:

Grup a)

Grup b)

Grup c)

19:30 Concert

20:30 Sopar còctel

Dissabte 4 de setembre

10:00 Tercera conferència plenària

11:30 Descans

12:00 2n taller:

Grup a)

Grup b)

Grup c)

13:30 Dinar

15:30 Activitats culturals i de treball:

Presentacions de llibres

Documentals

Grups de treball

16:30 Quarta conferència plenària

19:00 Cloenda oficial

Diumenge 5 de setembre

Programa cultural